Categories
Giới trẻ

Trai Trung Quốc có nguy cơ ế vợ nếu điểm công dân ở mức thấp

Ngày càng nhiều người lên tiếng về nguy cơ hệ thống chấm điểm công dân của Trung Quốc đã bắt đầu bị lạm dụng, gây hậu quả lớn.

Categories
Công nghệ

Hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc đang bị lạm dụng

Ngày càng nhiều người lên tiếng về nguy cơ hệ thống chấm điểm công dân của Trung Quốc đã bắt đầu bị lạm dụng, gây hậu quả lớn.

Categories
Công nghệ

Các công ty nhận dạng khuôn mặt Trung Quốc kiếm hàng tỷ USD

Trung Quốc triển khai hàng trăm triệu camera nhận dạng khuôn mặt để chấm điểm tín dụng xã hội người dân và doanh nghiệp. Một số startup công nghệ hưởng lợi lớn từ chính sách này.