Categories
Giới trẻ

Đêm chiến thắng

Những Chinh, Linh, những Dũng, Hậu… lệ tràn, Khúc hoan ca sau trận đấu săn vàng.