Categories
Giới trẻ

Ông Trịnh Văn Quyết bán 91 triệu cổ phiếu FLC Faros trong 3 tháng

Sau khi hoàn tất bán 70 triệu cổ phiếu FLC Faros vào đầu tháng 10, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết tiếp tục muốn bán thêm 21 triệu cổ phiếu công ty.