Categories
Giới trẻ

Những vật dụng trong khách sạn du khách nên hạn chế dùng

Cốc thuỷ tinh trong nhà vệ sinh, điều khiển, ấm trà… là những đồ dùng trong phòng khách sạn mà bạn càng hạn chế sử dụng càng tốt.

Categories
Giới trẻ

Đêm chiến thắng

Những Chinh, Linh, những Dũng, Hậu… lệ tràn, Khúc hoan ca sau trận đấu săn vàng.